Sotningsmonopol

Sotningsmonopol

Under mycket långtid var det krav på att alla rökgaskanaler skulle sotas av en sotare som var utsedd av staden eller kommunen. Detta innebar att alla skorstenar garanterat sotades under regelbundet och risken för stadsbränder minskade. Detta vara ett mycket bra sätt att säkerställa korrekt sotning och minska risken för staden.

Nackdelen var att det endast fanns en eller ett par sotarföretag i varje kommun vilken snedvred konkurrensen och minskade effektiviteten.

Sotningsmonopolet avskaffades

Sotningsmonopolet avskaffades

Den första januari 2004 avskaffades sotningsmonopolet vilket möjliggjorde att fastighetsägare själva kunde välja vilken sotare som ska sota fastigheten.

Det är fortfarande fastighetsägarens ansvara att säkerställa att sotning sker inom den period som är fastställd för respektive rökgaskanal eller ventilationskanal.


Allt intressant om sotare

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om sotare men också en del kul och lustiga saker gällande sotning och fejning.Meny - Sotare
Till förstasidan på www.sotare.topHögst upp på sidan om sotareLängst ned på sidan om sotare
SoteldTid att sotaKnoparmojNyheter